Geen onvoorziene omstandigheden.

Onderhoud koetsen

Herstellen lakschade.

Onderhoud.

Vernieuwen remmen.

....